plasmaCUT70E

plasmaCUT70E

 

 

 

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 12
กระแสไฟตัด (แอมป์) 20-70
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 250
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) MS 0.5-20
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) SS 0.5-18
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) AL 0.8-18
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 51x53x85
น้ำหนัก (กก) 120
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน PK-806-16