plasmaCUT120

plasmaCUT120

 

 

 

 

 

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 30
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30-60-90-120
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 300
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) MS 0.5-35
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) SS 0.5-28
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) AL 0.8-28
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 44x74x87.5
น้ำหนัก (กก) 180
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน PK-1506-25