plasmaCUT-40

plasmaCUT-40

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220 | 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 7.3 | 8.5
กระแสไฟตัด (แอมป์) 40
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 250
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) MS 0.5-10(12) SS 0.5-8(10) AL 0.8-8(10)
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 35x51x71.5
น้ำหนัก (กก) 70 | 74
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน PK-806-16