OJ-114

OJ-114

Specification Value
แรงดันไฟฟ้ามอเตอร ์(โวลท์) 24
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์สูงสุด (วัตต์) 19
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด (A) 200
ความเร็วโคจร (ซม/นาที) 1.7-71
ขนาดท่อ (มม.) 38-114
ความหนาท่อแนะนำ (มม.) MS/SS 1.0-5.0 AL 1.2-5.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 216x453x116
น้ำหนัก (กก) 5.7
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน OK-9R-00