MOD-400R

MOD-400R

 

 

 

 

 


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 19.5/32.5
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 60-400
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 80
ขนาดลวดเชื่อมที่เชื่อมได้ทั้งวัน (มม) 5.0
ขนาดลวดเชื่อมไฟฟ้า (มม) 2.6-8.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 49x72x89
น้ำหนัก (กก) 175