COMPACT-160

COMPACT-160

 

 

 

 

 

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 5.0
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 20-160
วัฏจักรทำงาน (%) 20
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15-29
จำนวนระดับการปรับแรงดัน 7
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS/AL 0.6-0.8
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 27x61x62
น้ำหนัก (กก) 51
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-203-16