MegaMIG-500 WF-4

MegaMIG-500 WF-4

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 26
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 40 - 500
วัฏจักรทำงาน (%) 50
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 16 - 50
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.8 - 1.6 AL 0.8 - 1.6
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 50 x 110 x 80 (110)
น้ำหนัก (กก) 190 (198)
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-503-50