MegaMIG-200 WF-4

MegaMIG-200 WF-4

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 7.5
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30 - 200
วัฏจักรทำงาน (%) 50
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15 - 36
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.8 - 1.2 | AL 0.8 - 1.2
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 39 x 63 x 71 (101)
น้ำหนัก (กก) 85 (93)
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-203-25