SuperMig-350 WF-202

SuperMig-350  WF-202

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 16.9
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30-350
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15.5-51
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.6-1.6 AL 0.8-1.6
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 46.5x101x75(126)
น้ำหนัก (กก) 152(170)
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-353-35