PMS-250

PMS-250

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220/380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 9.9/8.3
ช่วงกระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30-250
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15.5-36
จำนวนระดับการปรับแรงดัน 2x10
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.6 - 1.2 | AL 0.8 - 1.2
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 38 x 91 x 68
น้ำหนัก (กก) 85 | 95
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-203-25