plasmaCUT-70

plasmaCUT-70

 

 

 

 

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220 | 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 16.5
กระแสไฟตัด (แอมป์) 30-50-70
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 290 | 250
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) MS 0.5-20
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) SS 0.5-18
ความหนาแนะนำสูงสุด(มม) AL 0.8-18
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 44x69x83 | 38x57x85
น้ำหนัก (กก) 115 | 96
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน PK-806-16