OJ 216

OJ 216

Specification Value
แรงดันไฟฟ้ามอเตอร ์(โวลท์) 24
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์สูงสุด (วัตต์) 19
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด (A) 300
ความเร็วโคจร (ซม/นาที) 6.5-135
ขนาดท่อ (มม.) 139-216
ความหนาท่อแนะนำ (มม.) MS/SS 1.0-8.0 AL 1.2-8.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 326x535x124
น้ำหนัก (กก) 12
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน OK-9R-00