OJ-34

OJ-34

Specification Value
แรงดันไฟฟ้ามอเตอร ์(โวลท์) 24
กำลังไฟฟ้ามอเตอร์สูงสุด (วัตต์) 19
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด (A) 200
ความเร็วโคจร (ซม/นาที) 0.5-21
ขนาดท่อ (มม.) 10-34
ความหนาท่อแนะนำ (มม.) MS/SS 1.0-3.0 AL 1.2-3.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 96x320x106
น้ำหนัก (กก) 2
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน OK-9R-00