M-300

M-300

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220
ขนาดฟิวส์ไฟฟ้าด้านเข้า (แอมป์) 55 (Slow)
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 15.4
ช่วงกระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 10 - 300
วัฏจักรทำงาน (%) 65
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 62
ขนาดลวดเชื่อมที่เชื่อมได้ทั้งวัน (มม) 4.0
ขนาดลวดเชื่อม (มม) 2.0 - 6.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 22 x 51 x 42
น้ำหนัก (กก) 15.6
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MMA-301