M-200

M-200

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220
ขนาดฟิวส์ไฟฟ้าด้านเข้า (แอมป์) 40 (Slow)
กำลังไฟฟ้าด้านเข้าสูงสุด (เควีเอ) 11
ช่วงกระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 10 - 200
วัฏจักรทำงาน (%) 80
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 62
ขนาดลวดเชื่อมที่เชื่อมได้ทั้งวัน (มม) 4.0
ขนาดลวดเชื่อม (มม) 2.0 - 4.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 15 x 41 x 31
น้ำหนัก (กก) 7.6
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MMA-201