SuperMig-250 WF-202

SuperMig-250  WF-202

 

 

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า(โวลท์) (WF202) 24
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30-250
วัฏจักรทำงาน (%) 60% 250 100% 195
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15.5-40
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.6-1.2 AL 0.8-1.2
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 40x90x70(121)
น้ำหนัก (กก) 130(148)
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-203-25