MegaMIG-350 WF-4

MegaMIG-350 WF-4

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 16.9
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30 - 350
วัฏจักรทำงาน (%) 50
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15.5 - 45
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.8 - 1.6 | AL 0.8 - 1.6
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 46.5 x 101 x 75 (105)
น้ำหนัก (กก) 136 (144)
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-353-35