N-250T

N-250T

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220/380
ขนาดฟิวส์ไฟฟ้าด้านเข้า (แอมป์) 40 (Slow)/13 (Slow)
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 11.4/11.2
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30-250
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 50
ความเร็วป้อนลวดเชื่อม (เมตร/นาที) 0.5-17
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.6 - 1.0 | AL 0.8 - 1.0
น้ำหนักม้วนลวดเชื่อม (กก.) 20
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 32 x 72 x 65
น้ำหนัก (กก) 36
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-203-16