SuperMig-500 WF-402

SuperMig-500  WF-402

 

{{spec}}


Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 26
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 40-500
วัฏจักรทำงาน (%) 60
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 16-60
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.6-2.4 AL 0.8-2.4
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 50x110x80(131)
น้ำหนัก (กก) 200(221)
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-503-50