PMS-180

PMS-180

Specification Value
แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า (โวลท์) 220 | 380
กำลังไฟฟ้าด้านเข้า (kW/kVA) 5.5 | 5.3
ช่วงกระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 30 - 180
วัฏจักรทำงาน (%) 40
แรงดันไฟจ่ายขณะไร้ภาระ (โวลท์) 15 - 31
จำนวนระดับการปรับแรงดัน 10
ขนาดลวดแนะนำ (มม) MS/SS 0.6 - 1.0 AL 0.8 - 1.0
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) (ซม.) 35 x 91 x 63
น้ำหนัก (กก) 74 | 79
อุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน MK-203-16