หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาช่าง

สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ

สาขาช่างเชื่อมทิก (เหล็ก)

สาขาช่างเชื่อมทิก (สแตนเลส)

สาขาช่างเชื่อมทิก (สแตนเลส)

สาขาช่างเชื่อมทิก (อะลูมิเนียม)

สาขาช่างเชื่อมทิก (ทองเหลือง)

สาขาช่างเชื่อมทิก (ทองแดง)

สาขาช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กงานบาง)

สาขาช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กงานหนา)

สาขาช่างเชื่อมมิก (สแตนเลส)

สาขาช่างเชื่อมมิก (อะลูมิเนียม)

สาขาช่างเชื่อมมิก (ทองแดง)